dr hab. inż. Monika Aniszewska

dr hab. inż. Monika Aniszewska

Dyscypliny KBN: Leśnictwo
Specjalności: Hodowla lasu
Stopień naukowy: doktor habilitowany nauk leśnych w zakresie leśnictwa, specjalność hodowla lasu

Zainteresowania naukowe:
Łuszczenie szyszek i obróbka wyłuszczonych nasion, metody pozyskania szyszek i nasion z różnych drzewostanów, analiza źródeł pozyskania materiału siewnego, wyrób półfabrykatów i tworzyw drzewnych, pozyskanie biomasy leśnej, zarządzanie produkcją i usługami

Stanowisko i miejsce pracy
adiunkt, Katedra Maszyn Rolniczych i Leśnych, Wydział Inżynierii Produkcji, SGGW w Warszawie

Ludzie Nauki - Baza OPI | Google Scholar | Annals of WULS |